ورق استیل 310 | قیمت ورق استیل 310

این ورق که از ورقهای وارداتی می باشد برای ساخت قطعات هواپیما ، کوره ها و صنایع مورد استفاده قرار می گیرد.