نیم بوشن دنده ای

ویژگی های محصول:

  • نوع محصول: بوشن و نیم بوشن
  • سایز: “۱/۴, “۳/۸, “۱/۲, “۳/۴, “۱, “۱.۱/۴, “۱.۱/۲, “۲, “۲.۱/۲, “۳, “۴
  • واحد: عدد