نبشی استیل 304 | قیمت نبشی استیل 304

کاربرد نبشی 304:

  • اتصال پل ها و ستون ها
  • ساختمان سازی
  • تجهیزات صنعتی
  • ساخت دکل های برق و مخابرات
  • ساخت آسانسور