شیر گازی استیل

ویژگی های محصول:

  • از شیرگازی و تیکه استیل بیشتر در جریان آب استفاده میشود
  • وظیفه اصلی این شیرها قطع و وصل کردن جریان لوله میباشد
  • این شیرها در صنایع غذایی و نفت و گاز اغلب از استنلس استیل تولید میشوند.