شیر پروانه ای استیل

ویژگی های محصول:

  • عدم لزوم به تكيه گاه اضافي
  • سوار كردن فوري و افت فشار كم
  • استفاده از محرك