سیم جوش استیل

  • آلیاژی است که پایه آن آهن است
  • کمتر از 2% کربن دارد
  • برای جوشکاری قطعات استیل به کار می رود.