سه راهی تبدیلی جوشی

ویژگی های محصول:

  • کاربرد: صنایع دارویی، لبنیات و غذایی
  • آلیاژ: 304