زانو دنده ای °45 استیل

ویژگی های محصول:

  • در لوله کشی هایی که نیاز به آب بندی کامل در مسیر لوله و اتصالات داریم
  • زمانی که لوله ها فشار قوی هستند نیز از زانو استیل جوشی استفاده میشود
  • زاویه های لوله کشیر ار میتوانیم بدون هیچ گونه برش تغییر دهیم