تسمه استیل 304

کاربرد تسمه استیل ۳۰۴:

  • ساخت ادوات نظامی
  • کوره
  • ساخت سازه های صنایع غذایی
  • صنایع پزشکی