بایگانی برچسب: فروشندگان اتصالات استیل

اتصالات استیل

اتصالات استیل

جهت انشعاب گیری، تغییر مسیر لوله ها , بستن خطوط , تغییر سایز لوله و …. از اتصالات استیل استفاده می گردد. زانویی ها,فلنج ها, وانشعابات جـــــــزو اتصالات به حساب می آیند.بسته به نوع اتصال که لب به لب, ساکتی یا پیچی باشد نوع اتصالات نیز متفاوت است.برحسب نسبت فشار خطوط، استانداردهای متفاوتی برای اتصالات […]