بایگانی برچسب: خرید تبدیل استیل

تبدیل استیل

تبدیل استیل

تبدیل استیل (جوشی، غیر هم مرکز، هم مرکز و…) یکی دیگر از اتصالات استیل است که برای تغییر سطح مقطع استفاده شده یکی از مواردی که این نوع از اتصالات استیل در آن کاربرد دارند